Top trendy v riadení kvality pre nadchádzajúce roky

Odvetvie riadenia kvality môžeme považovať za 100 ročného deduška. Zdanie môže na prvý pohľad klamať, ak si predstavíme, že sa jedná o pomalého a neflexibilného pána, bez dynamiky. Práve to je dôvod, prečo som zosumarizoval v krátkom prehľade top trendy v oblasti riadenia kvality pre nasledujúce roky. V prípade záujmu uvádzam aj linky, kde by ste mohli nájsť detailnejšie rozpísané heslá.

Trend #1: Kvalita je všadeprítomná.

Trend #2: Riadenie kvality ako projekt

Trend #3: Kvalita ako strategický nástroj

Trend #4: Udržateľnosť a manažment kvality

Trend #5: Nové trendy v manažmente kvality (Social Media, Mobility, Analytics & Cloud)

Zdroj:

https://www.greycampus.com/blog/quality-management/five-quality-management-trends-to-watch-out-for-in-2018


Trend #1: CSR štandardy na najvyššej úrovni

Trend #2: Riadenie zmien pre vyššiu konzistentnosť pracovných procesov

Trend #3: Konzistentné a nepretržité zmeny/vývoj v riadení kvality

Trend #4: Six Sigma pre neustály podnikový rast

Trend #5: Oddelenie kvality kooperuje na strategickom plánovaní kvality

Trend #6: Získavanie hodnoty v dodávateľskom reťazci – QM je všadeprítomný

Trend #7: Sociálna spravodlivosť a trvalá udržateľnosť

Zdroj:

https://www.greycampus.com/blog/quality-management/top-7-organizational-trends-in-quality-management


Trend #1: Technológia pomôže spoločnostiam rozšíriť úsilie v oblasti kvality na externé záujmové skupiny (zákaznícke portály pre dodávateľov).

Trend #2: Kvalita sa stáva celopodnikovou aktivitou, než izolovanou činnosťou.

Trend #3: Systémy kvality poskytnú viac transparencie tak, aby sme mohli zodpovedne k tomu konať.

Trend #4: Organizácie a spoločnosti budú harmonizovať EHS a SMK systémy.

Trend #5: Spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravia sa posunú z oblasti dodržiavania zhody s požiadavkami k skutočnému povedomiu o kvalite.

Zdroj:

https://blog.etq.com/5-quality-management-trends-to-watch-for-in-2018


Trend #1: Evolúcia kvality, jej prítomnosť vo všetkých podnikových procesoch.

Trend #2: Integrácia znalostí zo všetkých oddelení.

Trend #3: Investície do zvyšovania úrovne dodávateľskej kvality

Trend #4: Štandardy kvality a popisy pracovných miest budú viac previazané

Trend #5: Vzostup strategického plánovania

Zdroj:

https://www.isotracker.com/blog/5-quality-management-trends-to-look-out-for/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.