DETAIL. PROCES. VÝSLEDOK.


Poradenstvo v oblasti priemyselného inžinierstva a systémov kvality. 

QSystems

Čo robím?

Poskytujem konzultácie a podporu v oblasti riadenia kvality. Zameriavam sa na rýchlo rozvíjajúci sa automobilový priemysel, ale aj ostatné priemyselné oblasti a služby.

Kvalita prestala byť odlišujúcim prvkom v rámci konkurenčného boja podnikov, stala sa automaticky očakávanou vlastnosťou všetkých zákazníkov.