DETAIL. PROCES. VÝSLEDOK.

QSystems

Čo robím?

Poskytujem konzultácie a podporu v oblasti riadenia kvality, procesného manažmentu a krízového manažmentu. Zameriavam sa na rýchlo rozvíjajúci sa automobilový priemysel, ale aj ostatný priemysel a služby.

Kvalita prestala byť odlišujúci prvok v rámci konkurenčného boja podnikov, stala sa automaticky očakávanou vlastnosťou všetkých zákazníkov. Excelencia nie je schopnosť, ale nastavenie mysle a správania.