Služby

Aký je prínos pre zákazníka?

Reálne prínosy sú rôzne, výsledok nie je možné paušalizovať. Dôvodom sú rôznorodé požiadavky zákazníkov, rôzny rozsah projektov, charakter produktov a procesov, pôsobenie podniku v odvetví. Medzi prínosy, ktoré zákazníci získali, patria napríklad: 

 • Pochopenie kvality ako faktor konkurencieschopnosti
 • Zníženie odpadu (nepodarkov) a optimálnejšie využitie zdrojov
 • Skrátenie doby výroby
 • Optimalizované plánovanie procesov a ich efektívny monitoring
 

Vykonanie procesného auditu (interný alebo u dodávateľa) podľa štandardov:

 • VDA 6.3:2016 (aj potenciálna analýza)
 • FORMEL Q Capability (Fähigkeit) verzia č.8 pre VW Group značky
 • GS 90018-1,2 pre BMW Group
 • Audit podľa štandardu VDA Field Failure Analysis (Analýza reklamovaných dielov z poľa)
Vykonanie systémového auditu podľa štandardov: 
 • ISO 9001:2015 – Požiadavky
 • IATF 16949:2016 – Požiadavky na SMK v organizáciách zaisťujúcich sériovú výrobu a výrobu príslušných náhradných dielov v automobilovom priemysle. 
Služba zahŕňa plánovanie, vykonanie auditu, súhrnnú správu (report), komunikáciu odchýlok a konzultáciu opatrení. 

Školenia v oblasti: 

 • Produktový audit podľa VDA 6.5 – školenie v rámci rozsahu platnej normy. 
 • Procesný audit podľa VDA 6.3 – základy, pojmy, štruktúra, školenie v rámci rozsahu platnej normy. 
 • Uvoľňovanie výrobného procesu a produktu podľa VDA2 alebo PPAP
 • Systém analýzy chybných dielov z poľa – tzv. Warranty management 
 • Špecifické požiadavky zákazníka (Daimler AG, Volkswagen Group, BMW Group) – priblíženie požiadaviek, vysvetlenie ich obsahu a významu
 • Kontrolný plán
 • Používanie 7 základných nástrojov kvality v praxi
 • Metódy pre riešenie problémov (Analýza koreňovej príčiny, 8D metóda, 5Why – 5xPrečo metóda, Ishikawa diagram,…)
 
UPOZORNENIE: Školenia VDA nie sú licencované. Účastník získa osvedčenie o absolvovaní školenia.
 • Konzultácie a coaching v oblasti zabezpečovania kvality nakupovaných produktov, kvality produkcie a zabezpečovania podpory pre zákazníka (riešenie reklamácií a zabezpečovanie spokojnosti zákazníka). Riadenie kvality v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci. 
 • Konzultačná činnosť v prípade zlepšovania starostlivosti o zákazníka
 • Konzultácie pre plánovanie, zavádzanie a zlepšovanie systémov kvality podľa normy ISO 9001 a IATF 16949.
 • Ťažiskovou oblasťou je zvyšovanie výkonnosti procesov. Napriek zložitosti súčasného konkurenčného prostredia je zvyšovanie výkonnosti procesov založené na jednoduchosti, prehľadnosti a schopnosti rýchlo a flexibilne reagovať.