Filozofia

“Úspech nie je náhoda. Úspech je vytrvalé zlepšovanie v malých krokoch. Vyžaduje si spoločné ciele, disciplínu a vzájomnú diskusiu.” 

  • Progres musí byť merateľný, fakty sú smerodajné
  • V malých detailoch sa skrýva kvalita celku
  • Efektívne a účinné procesy sú jednoduché procesy